Wat zijn baptisten?

Baptisten zijn (protestantse) christenen. Baptisten zijn mensen die gedoopt zijn nadat ze zelf dat besluit hebben genomen. Dat besluit neem je op basis van je persoonlijke geloof in God; het is een bewuste keuze.

Baptisten zijn er al honderden jaren en over de hele wereld. De eerste baptisten gemeente in Nederland ontstond in 1845 in Gasselternijveen. Er zijn veel baptisten die iedereen wel kent. Martin Luther King is wel de beroemdste. Hij streed in de jaren ’60 voor de burgerrechten van de zwarte bevolking in de Verenigde Staten. “I have a dream ...” is een bekende zin uit een van zijn toespraken.

Het baptisme is een officieel erkend geloofsgenootschap. Alle baptisten gemeenten in Nederland zijn zelfstandige gemeenschappen. Er is dus geen (inter)nationale organisatie die besluiten neemt voor de gemeenten. Wel is er een samenwerkingsverband, de Unie van Baptisten Gemeenten.

De baptisten gemeente in Heemskerk is in 1976 ontstaan. De gemeente telt ongeveer 50 leden. Sinds eind 2012 hebben ook ‘vrienden’ van de gemeente een formele status.

We komen iedere zondag bij elkaar om samen het geloof in God te vieren. En al doende proberen we te begrijpen wat dat betekent. We bidden en lezen in de bijbel. We zingen en laten ons inspireren. We hebben een lijst van voorgangers uit het hele land die afwisselend bij ons de overdenking verzorgen. Soms speelt de organist, soms speelt de pianist alleen, soms met de band en als het feest is zingt ons eigen koor ...

Tijdens de diensten op zondagmorgen is er een kinderprogramma in de bijzalen.

Wie zijn wij
Wat geloven wij
Unie van Baptisten Gemeenten