Wie zijn we en wat geloven we?

Wie zijn we

De leden van onze gemeente zijn een mengeling van leeftijd, achtergrond en leefstijl.
Wat ons verbindt, is ons geloof in God en Zijn Zoon Jezus Christus.
Dat geloof willen we  praktisch invullen, elke dag, niet alleen op de zondag of tijdens de kerkdienst.
Op zondag vieren we ons geloof door te bidden, te lezen uit de bijbel, te luisteren naar Gods Woord.
Belangrijk in onze gemeente is samen te zingen, begeleid door de muziekgroep.
Mede door dit samenzijn willen we groeien in geloof.
Er is geen vaste voorganger in dienst bij de gemeente, we gebruiken een lijst van voorgangers uit het land, die afwisselend bij ons voorgaan.

De diensten zijn te volgen via livestream.

Tijdens de diensten is er een kinderprogramma/zondagschool in de bijzalen, waar de kinderen naartoe gaan na een korte tijd in het begin van de dienst te zijn geweest.
Het kindermoment in het begin van de dienst verbindt de generaties met elkaar.
Voor de allerkleinsten is er crèche c.q. babyoppas.
Wij zien de kinderen als de volgende generatie en bieden met een enthousiast kinderteam de inspirerende Bijbelverhalen op hun eigen niveau.
Ook is er om de week een tienerbijeenkomst.  

Foto’s vindt u hier!

Over de Gemeente

We zijn een levendige gemeente, alle leeftijdsgroepen vind je bij ons terug.
Leden wonen dichtbij en wat verder weg.
Het gebouw wordt op zondag door onze gemeente gebruikt en verhuurd aan een andere  gemeente.
Ook door de week wordt er goed gebruik gemaakt van het gebouw.
Activiteiten vinden regelmatig plaats op werk/weekdagen.

We zijn een gemeente die graag samenkomt en deelt met onze naasten zoals we lezen in  de bijbel.
We geven zo een praktische invulling aan ons geloof.
Dit leest u verder bij de sociale activiteiten, de activiteiten ziet u terug op de agenda.

Foto’s vindt u hier!

Wat geloven wij

Wij geloven dat God de Schepper is van hemel en aarde.

Wij geloven in het verlossingswerk van Zijn Zoon Jezus Christus en in de aanwezigheid van de Heilige Geest.
God verlangt ernaar om ook jou zijn zegen en genade te geven, daarvoor kun je voor Hem kiezen.

Ieder van ons is van waarde voor hem en we zijn allemaal gelijk.

Wij geloven dat de Bijbel Gods woord is.
Uit de Bijbel leren we wat Gods plan is voor ons leven en voor de wereld.
De Bijbel  geeft ons houvast in het omgaan met de dagelijkse dingen in het leven en met elkaar.

De Bijbel is een heel persoonlijk boek over het leven en de dood van Jezus en de betekenis voor ons mensen, niemand uitgezonderd.
Het is een liefdesverklaring van God, die Zijn zoon Jezus naar de aarde zond.
Jezus Christus legde door zijn sterven een brug naar God de Vader.

God is onze hemelse Vader, als je voor Hem kiest dan ben je Zijn kind.
Als Zijn kinderen zijn we door die keuze broeder en zuster, zoals in een familie.
In onze gemeente noemen we elkaar vaak broeder en zuster.

Om samen nog meer betrokken te zijn bij bijbel en geloof zijn er de volgende geestelijke activiteiten:

  • Bijbelstudiegroep
  • Gespreksgroepen
  • Bijbelstudie groep Hanna
  • gebedsavond

Wie zijn baptisten

Baptisten zijn christenen. Zij willen Jezus Christus volgen.
Zij worden gedoopt door onderdompeling, nadat ze het besluit hebben genomen op basis van persoonlijk geloof in God. Het is daarom dat baptisten geen kinderdoop toepassen, maar kinderen opdragen, dan beloven we elkaar het kind te begeleiden en ondersteunen naar volwassenheid.

De Baptistengemeente Heemskerk is in 1967 ontstaan en telt rond 50 leden.
Sinds 2012 hebben ”vrienden” van de gemeente ook een formele status.
Vrienden van de gemeente zijn mensen die bij ons horen maar  er (nog) niet voor gekozen hebben om toe te treden tot de gemeente.

Baptisten bestaan al honderden jaren en over de hele wereld. Je vindt ze in bijna alle landen.
Een bekende baptist is bijvoorbeeld Martin Luther King, die streed voor burgerrechten van de zwarte bevolking van de Verenigde Staten van Amerika.
Zijn toespraak met de woorden:” I have a dream….” is een van de bekendste toespraken ooit.

Het baptisme is een officieel erkend geloofsgenootschap.
Alle gemeenten in Nederland zijn zelfstandige gemeenschappen.
Er is dus geen (inter)nationale organisatie die besluiten neemt voor de gemeenten.
Gemeenten nemen zelf besluiten door leden te laten stemmen op vergaderingen.

Wel zijn we aangesloten bij de Unie/ABC Gemeenten in Nederland.
Bij de Unie/ABC zijn ongeveer 120 andere gemeenten aangesloten.
De Unie/ABC verzorgt theologische opleidingen en ondersteunt de aangesloten gemeenten met advies en trainingen.

Onder andere een actueel thema is gemeenteopbouw, de Unie/ABC wil bestaande gemeenten ondersteunen en zet zich in voor de stichting van nieuwe gemeenten, voorbeeld is Urban Expression (doorlinken)
De internationale opleiding, de International Baptist Theological Seminary (IBTS) is gevestigd in Amsterdam.

Meer weten?

Gebruik onderstaande knop om contact met ons op te nemen!

Baptisten Gemeente 2023 

Informatie ANBI Gegevens

Telefoon

0251 253011

Email

secretariaat@baptistenheemskerk.nl

Adres

Maerten van Heemskerckstraat 43, 1964 EC Heemskerk